Tommy

Tommy kwam thuis met een grote wond in zijn oksel; die in eerste instantie goed leek te genezen maar toen ging het ontsteken en werd de wond maar niet kleiner. Wij hebben de wond twee-drie keer in de week behandeld met lasertherapie. Het laserlicht stimuleert de fibroblasten; dit zijn belangrijke cellen bij wondgenezing, daarnaast stimuleert het de doorbloeding en heeft het ook een (tijdelijk) pijnstillende werking. Uit onderzoek blijkt dat de wondgenezingsduur met 1/3 verkort wordt.

De eerste week stond in het teken van genezen van de ontsteking en daarna zag je de wond iedere paar dagen kleiner worden tot in de vierde week de wond nagenoeg dichtgegroeid was.